Hørbygaard

Landbrug

Hørbygaards drift

Hørbygaard drives som et planteavlsbrug, altså uden dyr. Landbruget er på 300 ha samt forpagtning af yderligere 150 ha. Driften er pløjefri og traditionel, d.v.s. ikke økologisk. Vi arbejder dog med at bruge mindst mulige mængder af planteværn og har tillige i mindre målestok forsøgt os med nogle af de metoder som økologerne anvender i deres driftsform.

Driften er meget mekaniseret og med moderne maskiner. Vi arbejder på at gøre bedriften til en tiltagende interessant arbejdsplads med udfordring, ansvar og læring for hver enkelt medarbejder.

Afgrødesammensætningen er de sidste år udvidet. Vi dyrker vinterhvede, maltbyg, ærter og vinterraps samt græsfrø af typerne rødsvingel og hundegræs.


Reduceret jordbearbejdning og GPS-styring

Som en del af udviklingen af vores planteavl arbejder vi også med pløjefri dyrkning. Vi ønsker at finde positive aspekter i at øge indholdet af organisk materiale, forbedre mikrobiologien og vandhusholdningen samt undgå kvælstoftab tillligemed at øge kapaciteten på vores jordbearbejdning.

Vi har introduceret GPS-styring så vores traktorer selv styrer med 2-3 cm. nøjagtighed under arbejdet. Dette reducerer overlap og vores forbrug af gødning, planteværn og brændstof. Det giver også forbedrede arbejdsforhold samt mindre træthed på lange dage, hos vores medarbejdere. Til høsten 2016 installerede vi GPS-styring i mejetærskeren. Det har været en fornøjelse at opleve effektiviteten og fordelen for mejetærskerføreren. Det sparer os formentligt en halv til en hel dags høstarbejde med den øgede præcision.

Vi arbejder mod at lægge vores trafik i marken fast i kørespor. Det skal reducere det areal der bliver kørt på og derved udsat for de tunge maskiners tryk. Dette skal forbedre jordstrukturen i de områder hvor der ingen hjul kører således at vores jord bliver et bedre sted for afgrøderne at gro. De moderne maskiner er meget store og trykker jorden. På denne måde forventer vi at vores jord vil kunne udnytte gødning og vand på en mere optimal måde og med større udbytte af de samme indsatsmidler. Ligeledes er der nogle fordele ved mindre brændstofforbrug ligesom vi arbejder med tanker om metoder der øger CO2-bindingen i jorden.

Yderligere arbejder vi på at kortlægge udbytter og bladmasse i markernes forskellige områder for at bruge det til at fordele indsatsmidler hvor udnyttelsen bliver bedst. Dette skal igen medvirke til at skabe størst muligt udbytte med mindst muligt mængde gødning og planteværn.