Hørbygaard

De nye kontorer

Bygningerne og deres oprindelige formål
De to senest renoverede bygninger er dem der ligger tættest på Hovedbygningen. De har også den stærkeste forbindelse til Hovedbygningen, da det er henholdsvis Herskabsstalden og Garagen.
I Herskabsstalden stod herskabets ride- og køreheste samt hestevogne. Garagen indeholdt en forvalterbolig og der blev anlagt garage da man anskaffede bil til afløsning for hestevognen.

Bygningernes karakter
Herskabsstalden
er den største af bygningerne. Her er bevaret de tre spiltovpladser hvor der er indrettet Hørbygaards mest karakterfulde arbejdspladser. Hele staldrummet med den smukke udsmykning er bevaret så intakt som vi kan. Mod haven i stueetagen er det store vognrum der har udsigt og forbindelse til kontorernes egen have. Rummet vil kunne deles op i i flere kontorer. Her findes også den nyanlagte impossante store trappe til første sal. Her fandt vi, i en vinduesniche, en tegning fra 1880'erne, af en landsoldat. Denne er bevaret og restaureret for netop at fastholde historien der rækker mere end 100 år tilbage.
I den østlige ende af bygningen findes de to rum der var staldkarlens og saddel- og seletøjsrum.
På første sal er der etableret flere kontorer i forskellige størrelser, alle med de smukke kroner af træværk og åbent til kip hvor lys falder ind fra ovenlysbåndet. Kontoret mod vest har stort vinduesparti mod haven hvor æbletræet står så man kan plukke sit æble ud gennem vinduet.

Garagen har det store garagerum med sine porte der vender mod Hovedbygningen. Tillige mindre kontorer med udsigt til gårdspladsens liv. Disse rum er del af den tidligere forvalterbolig og her bevares nogle af de oprindelige vægfarver som findes. På første sal findes også et stort kontorrum med kroner af træværk og ovenlys. Udsigten her er over parken og til fjorden og Holbæk på den anden side. Desuden et mindre kontor med arkivrum og udsigt til passagen til hovedbygningen.
Øst for Garagen findes et lille gårdhjørne der vender mod syd. Her kan man gå ud og nyde solen og en kop kaffe.

Helt særlige kontorer
Med de historiske bygninger vi har, er det muligt for os at lave helt enestående kontorer. Historien og karakteren komplimenterer de virksomheder der slår sig ned på Hørbygaard. Dette underbygger vi ved, at fastholde anvendelsen af de oprindelige byggematerialer som kalkmørtler, kalk, linoliemaling osv. Vi tør godt sige: at lignende kontorer fås ingen steder.

Hvad kan vi tilbyde
Med disse to bygninger er der kontorer fra 20 til 300 kvadratmeter. Alle bygninger er forbundet til vores fiberforbindelse således at vi har mulighed for topprofessionlel båndbredde til internet og kommunikationsforbindelser. Trods de historiske bygninger er teknikken i top og vore professionelle samarbejdspartnere kan skabe evt. nødvendige løsninger der måtte ønskes. Vi tilbyder også delekontorer eller arbejdspladser for en dag. 
Ring og hør mere på 40280026.

Realdania
Hørbygaard var en af vinderne i Realdanias konkurrence Fremtidens Herregård. Realdania har bidraget med en flot andel af finansieringen samt inspiration, der har muliggjort projektets gennemførelse i den form det har. Vi retter en meget stor tak til Realdania. Vi, og dem der kommer her, glæder os over de smukke bygninger og omgivelser, nu og i fremtiden. Se mere om Realdania og Fremtidens Herregård